Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Laurea Entrepreneurship Society Ry:n (myöhemmin LaureaES) GDPR:n mukainen seloste. Tässä selosteessa kuvaamme tietojen keräämiseen, käyttöön, julkaisuun sekä siirtämiseen liittyviä käytäntöjä.

KUKA ON VASTUUSSA HENKILÖTIEDOISTASI?

Laurea Entrepreneurship Society Ry (2437356-5)

Ratatie 22

01300 Vantaa

 

Yhteyshenkilö LaureaES:n rekisterejä koskevissa asioissa on:

Kasper Kontola

kasper@laureaes.fi

 

TIETOJEN KÄYTTÖ JA PERUSTE

LaureaES kerää ja käyttää henkilötietoja esimerkiksi markkinointiin ja muihin yhdistykselle tyypillisiin asiallisiin tarpeisiin. Emme yhdistä anonymisoituja tietoja henkilöihin.

 

Rekisterit

LaureaES käyttää toiminnassaan seuraavia rekistereitä:

Jäsenrekisteri, johon voidaan kerätä yhdistyksen jäsenen etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asuinpaikkakunta sekä oppilaitos.

Markkinointirekisteri, johon voidaan kerätä etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Ohjelmiin osallistuneet, johon voidaan kerätä etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, idean nimi.

 

Tapahtumamarkkinointi

LaureaES on tapahtumia tuottava yhdistys. Tämän takia saatamme markkinoida sinulle tapahtumiamme.

 

Muu markkinointi

Yhdistyksenä saatamme tehdä myös muuta markkinointia, kuten jäsenyysmarkkinointia. Emme koskaan käytä tietojasi asiattomaan markkinointiin.

 

Arkaluonteiset henkilötiedot

LaureaES ei kerää ihmisistä arkaluontoisia tietoja, kuten etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteeseen tai vakaumukseen liittyviä tietoja.

 

Evästeet

LaureaES käyttää evästeitä verkkosivustollaan toiminnan kehittämistä ja palvelun parantamista varten. Emme koskaan identifioi evästeitä sivuston käyttäjiin.

 

TIETOLÄHTEET

LaureaES saa tietoja tapahtumista sekä yhteistyökumppaneilta. Pääasiallisesti keräämme tiedot itse asiakkailtamme, joihin lasketaan muun muassa tapahtumissa kävijät.

 

TIETOJEN SIIRTÄMINEN

LaureaES ei lähtökohtaisesti jaa tietoja muille. Voi kuitenkin olla välttämätöntä jakaa joitain tietoja yhteistyökumppaneille. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi jos järjestämme tapahtuman jonkun yhteistyökumppanimme kanssa. Emme koskaan jaa muita tietoja kuin mikä on tarpeellista. Edellytämme myös, että yhteistyökumppanimme noudattavat käytäntöjämme sekä sitoutuvat noudattamaan tietosuojaan liittyviä lainsäädäntöjä.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Käytämme toiminnassamme ulkopuolisia palveluita, jotka saattavat tallentaa sisältöä EU:n ulkopuolelle. Tällainen taho on esimerkiksi Google sekä Facebook. Emme käytä sellaisia palveluita, jotka eivät ole osa Privacy Shieldiä.

 

 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

LaureaES noudattaa lakisääteisiä velvoitteita tietojen säilytyksessä. Poistamme rekisteristä tiedot, jotka eivät ole enää tarpeellisia. Poistamme tiedot rekistereistämme myös mikäli kyseinen henkilö sitä pyytää. Emme kuitenkaan voi poistaa tietoja, mikäli lainsäädäntö tai muut pakottavat asiat vaativat tietojen säilyttämistä. Tällainen pakottava asia voi olla esimerkiksi perintätoimi.

 

TIETOTURVA / TIETOTURVALOUKKAUS

LaureaES huolehtii tietojen asianmukaisesta säilyttämisestä. Vain ne henkilöt, joilla on asianmukainen tarve päästä tietoihin käsiksi, ovat oikeutettuja siihen. Yhdistyksen hallitus valvoo, ettei asiattomat tahot pääse tietoihin käsiksi. Säilytämme tietoja suojatuissa ja turvallisissa ympäristöissä.

 

Mikäli epäilemme, että tiedot ovat joutuneet loukkauksen kohteeksi, olemme viivyttelemättä yhteydessä niille henkilöille, joiden tiedot ovat vaarantuneet.

 

OIKEUS TARKISTAA TIETOSI

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

  1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
  2. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
  3. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

  1. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
  2. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
  3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

 

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

 

Tieto oikeudesta peruuttaa suostumus milloin tahansa

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.